Utbilda sig till frisör

Yrket som frisör är inte för alla. Det finns flera viktiga faktorer som bidrar till om man kommer att bli en bra frisör eller inte. Det allra första är självklart utbildningen. Många tror att man måste börja utbildningen direkt på gymnasiet, men det är inte sant. Det finns två vägar till man kan välja vilket gör det möjligt för personer som är några år äldre att utbilda sig till frisör.

Frisörutbildningen innebär mer än endast klippning. Man får också lära sig att färga hår och styla. Efter utbildningen är det många som väljer att öppna en egen salong och måste då lära sig mer om ekonomi, marknadsföring och självklart ledarskap. Men innan man kan börja tänka på att öppna en egen salong måste man börja med själva grundutbildningen.

Tre möjliga vägar

Den första vägen, som många yngre väljer, är redan vid val av gymnasium. Det finns många skolor som erbjuder en frisörinriktning via Hantverksprogrammet. Hur utbildningen är uppbyggd kan variera mellan skolor. Kort förklarat får man lära sig allt om hår och klippning från grunden. Det kan även ingå kunskap om kundservice och redskapen som används. Utbildningen börjar med Nivå 1, vilket är grundutbildningen, och fortsätter färdigutbildningen vilket innebär att man måste lägga runt 3000 timmar hos ett frisörföretag.

Förutom via gymnasiet finns det privata frisörutbildningar. Det går till på liknande sätt som utbildningen på en gymnasieskola. Det börjar självklart med grunden och man avslutar med utbildningen hos ett företag efter ett visst antal timmar.

Den tredje vägen man kan gå är genom en traineeutbildning. Det innebär att man lär sig yrket hos ett frisörföretag med en handledare som redan är en behörig frisör. Vid traineeutbildningen måste man själv hitta en salong som går med på att anställa dig som trainee och man måste jobba minst 5000 timmar. Tillsammans med handledaren följer man en viss läroplan.

Proven

Oavsett vilken väg man väljer att gå för att bli frisör finns det flera prov man måste klara för att bli godkänd. Efter nivå 1 avlägger man ett teoriprov och ett praktiskt delprov. Det måste man klara av för att få fortsätta med nästa nivå av utbildningen. Vid traineeutbildningen får man göra delprovet och teoriprovet efter att ha varit anställd i 2000 timmar. De ska nämligen ge samma behörighet som grundutbildningen gör när man går via gymnasiet eller privatskolan. Efter de första proven är avklarade måste man arbeta ytterligare 3000 timmar för att sedan göra det slutgiltiga gesällprovet.

Trots att det är runt fyra nivåer kan vissa elever få ta sitt gesällprov redan efter nivå tre ifall både eleven och arbetsgivare känner sig säkra att eleven kommer få minst godkänt. Om båda känner sig säkra måste det upprättas som en skriftlig överenskommelse.